Osmankajärven patohankkeen tilanne 28.08.2022

Mittauspiste

Aluehallintoviraston myöntämän pohjapadon rakentamisluvan ja Ely-keskuksen tekemän rahoituspäätöksen vahvistuttua käytiin urakkakilpailutus ja -neuvottelut. Urakkasopimus tehtiin kajaanilaisen Vumos Oy:n kanssa, joka aloitti työt elokuun alussa tarvittavan yhdystien kunnostamisella Vihvilästä Kongasjoen niskalle.

Pitkään jatkuneiden sateiden johdosta tien kunnostus jouduttiin keskeyttämään lisäkulujen välttämiseksi. Sääolosuhteiden salliessa työtä jatketaan tulevan syksyn, talven ja seuraavan kesän aikana. Urakoitsijan kanssa on sovittu pohjapadon uudeksi valmistumisajankohdaksi  viimeistään 31.08.2023.

Kainuun ELY-keskuksen toimesta olemme saaneet käyttöön vesipinnan korkeuden tarkkailuun mittausjärjestelmän. Sähköisellä mittausohjelmalla seurataan korkeutta päivittäin linkin välityksellä ympäri vuoden. Järjestelmän luotettavuutta tarkkaillaan  manuaalisilla mittauspisteillä joista yksi on kesäisin kaikkien nähtävillä Raappananmäen tien päässä. Valokuva on liitteenä. Mittauspisteen tangossa on mitta-asteikko 2 cm välein. Asteikossa on 39 cm kohdalla keskiveden korkeutta osoittava musta viiva, josta voidaan lukea korkeuden +/- poikkeama  keskiveden korkeudesta 2 cm tarkkuudella. HUOM! Valokuvan alaosassa asteikon numero 3 ja keskikorkeuden viiva heijastuvat himmeästi kuvassa vesipinnasta. Liitteen kuvauspäivänä 12.7.2022 vesipinta oli 10 cm keskiveden korkeuden alapuolella.

Järven pinta on laskenut 13.6.2022 – 27.8.2022 välisenä aikana 25 cm ollen nyt 16 cm keskiveden korkeuden alapuolella.

Muut hankkeen tukitoimet

Osmangan Erä ry:n ja Suomen Riistakeskuksen Sotka-riistakosteikkohanke etenee ja työt tullaan aloittamaan syyskuun aikana. Valmistuttuaan kosteikko on n. 2,7 ha laajuinen ja tulee vesilntujen sekä kahlaajien elinolosuhteiden parantamisen lisäksi suodattamaan Raappananmäen valuma-alueen viljelys-, metsäoja- ja maantieojavesiä ennen niiden laskemista Osmankajärveen.

Metsäkeskuksen hanke Luhdanpuron valuma-alueen suodattamiseksi on edelleen suunnittelupöydällä.

Väyrylä-Kongas Osakaskunta/Osmankajärven kunnostushanke

Juhani Hautala,                                 Paavo Moilanen

johtoryhmän pj.                                johtoryhmän jäsen        

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *