Osmankajärven vesistön kunnostushanke: Tiedote

Lupapäätös

Kunnostushankkeen suunnitteluvaihe on päättymässä. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 1.2.2022 luvan pohjapadon rakentamiselle Kongasjoen luusuaan. Vaasan hallinto-oikeus on vahvistanut 14.3.2022 lupapäätöksen lainvoimaiseksi. Päätöksen käsittely kesti vuoden ja kolme kuukautta. Päätös on voimassa viisi vuotta, jonka kuluessa osakaskunnan on raportoi pohjapadon toimivuudesta ja lopuksi tekee mahdolliset korjausesitykset luvan myöntäjälle.

Rahoituspäätös

Pohjapadon rakentamisen kustannusarvio on 103 000 €. Käytyjen neuvottelujen tuloksena Kainuun Ely-keskus on myöntänyt hankkeelle tukea 88 000 € (85 %, sisältää Avi:n lupamaksun). Omarahoitus on 15 000 € (15 %). Ranta-asukkailta saatu jäljellä oleva raha riittää kattamaan noin puolet omarahoituksesta. Johtoryhmä kattaa puuttuvan rahoituksen omalla vastikkeellisella työllään ja tarvittaessa hankkimallaan lisätuella. Mikäli yllättäviä muutoksia ei tapahdu, ranta-asukkailta ei pyydetä lisärahoitusta.

Hankkeen toteuttaminen

Valmistelemme parhaillaan rakentamiseen liittyvän seuranta- ja mittaustoiminnan toteuttamista sekä urakkatarjouspyyntöjä. Alkukesällä aloitetaan huoltotien rakentaminen ja kunnostus Vihvilän talolta Kongasjoen luusuaan yhteistyössä kustannuksiin osallistuvan metsähallituksen kanssa. Vesitilanteesta riippuen pohjapadon rakentaminen aloitetaan kesä – elokuussa 2022.

Muut hankkeen tukitoimet

Osmankajärven vesitilanteeseen ja veden laatuun tulee vaikuttamaan myöskin laskeutumisaltaana Osmangan Erä ry:n riistakosteikko, joka rakennetaan SOTKA-hankkeena Raappananmäen tien päähän tultaessa tien oikealla puolella oleville Tervon vanhoille pelloille (n.2,7 ha). Suoraan järveen virranneet Raappananmäen valuma-alueen pintavedet ohjataan nyt laskeutumisaltaan kautta Osmankajärveen. Metsähallitus on aloittamassa metsiensä Tulijokeen laskevien purojen ja soiden kunnostukset. Hankkeesta tiedotetaan Väyrylä-Kongaksen kotisivulla www.vayrylakongas.fi

Juhani Hautala p. 0440-158835
johtoryhmän pj.     
juhani.hautala@kajaani.net     

Paavo Moilanen p. 0500-564629
johtoryhmän jäsen
paavo.maija.moilanen@gmail.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *