Osmankajärven patohankkeen tilanne 22.4.2023

Pohjapato viimeistelyä vaille valmis

Osmankajärven pohjapato on rakennettu talven 2023 aikana viimeistelyä vaille valmiiksi ja on tällä hetkellä toiminnassa. Rakentamisen on urakoinut Vumos Green Oy Kajaanista.
Osavastaanottotarkastus pidettiin 12.4.2023. Tilaisuudessa todettiin, että pohjapato on
rakennettu, kalatie mukaan luettuna, suunnitelman mukaisesti. Kalatien rakentamista on
valvonut FM Raimo Kantola. Koko hankkeen valvojana on toiminut Infrasuunnittelu Oy/Antti Haataja.

Viranomaiskatselmuksen on suorittanut Kainuun ELY-keskus 17.3.2023. Viranomaisella ei ollut huomautettavaa. Kesäkuun 2023 loppuun mennessä tullaan tekemään alueen viimeistelytyöt. Padon vastaanottotarkastus tehdään 30.6.2023 mennessä mikäli sää- ja vesiolosuhteet sen mahdollistavat.

Patoalueella veneellä liikkuvia kehotetaan erityiseen varovaisuuteen, koska vapauduttuaan
jäistä vesi virtaa suunnitellusti padon yli. Alueelle laitetaan näkyvä varoitustaulu.

Vain talvitieksi kunnostettu huoltotie Vihvilän talon kohdalta Kongasjoen niskalle suljetaan
maanomistajan luvalla puomilla. Liitteenä kuva pohjapadosta sekä tulevasta varoitustaulusta.

Valmistumista voitte seurata myöskin osakaskunnan kotisivuilta.

Väyrylä-Kongaksen osakaskunta, patohankkeen johtoryhmä 20.4.2023
Juhani Hautala, Paavo Moilanen, Matti Tolonen, Heikki Väisänen, Juho Tervonen