Osmankajärven kunnostushanke tasaa vedenpinnan vaihtelua ja parantaa veden laatua

Tiedote 29.5.2020 Väyrylä-Kongaksen osakaskunta

Väyrylä-Kongas-osakaskunnnan ja Osmankajärven ranta-asukkaiden yhteisen kunnostushankkeen tavoitteena on vedenpinnan vaihteluvälin pienentäminen ja järven pinnan alarajan laskun pysäyttäminen kesäisin normaaliin keskikorkeuteen. Tämä turvaa veden laadun paranemisen, virkistysalueen monipuolisen käytön ja hyvänlaatuisen kalakannan säilymisen. Kongasjoen virtaama ja vesitilanne kohenee ja joki säilyy taimenen ja harjuksen lisääntymisalueena ja nousureittinä. Joki tunnetaan edelleen hyvänä virkistyskalastusalueena.

Asiantuntijaselvitysten mukaan vedenpinnan alarajan lasku johtuu muun muassa Kongasjoen niskaan vuosikymmeniä sitten tehdystä väylästä. Uittoyhdistyksen purkamisen yhteydessä vuonna 1981 jokisuu jäi paikallisten asukkaiden vaatimuksesta huolimatta entisöimättä.

Kunnostushanketta on valmisteltu Väyrylä-Kongaksen osakaskunnan johdolla yhteistyössä Paltamo 1 osakaskunnan ja Kainuun ELY-keskuksen kanssa.

Insinööritoimisto Maveplan Oy on tehnyt Kongasjokisuulla kolme virtaustutkimusta ja mittaustehtävää.

Osmankajärven vaikutuspiirissä on noin 100 vakituista ja noin 300 vapaa-ajan asukasta. Puolangan ja Paltamon kuntien tukeman kyselyn mukaan yli 90% asukkaista puoltaa hanketta ja on valmis myös tukemaan sitä taloudellisesti.

Väyrylä-Kongaksen osakaskunta on hakenut kunnostussuunnitelman tekemiseen EU-rahoitusta. Kainuun ELY-keskus on Oulujärvi Leader ry:n esityksestä myöntänyt tukea 75% tukikelpoisista kustannuksista. Osakaskunnan nimeämän työryhmän tehtävänä on neuvotella omarahoitusosuuden täydentämisestä kiinnostuneiden kumppaneiden kanssa.

Kunnostushankkeen suunnittelun tarjouskilpailu on alkanut ja päättyy 18.6.2020 mennessä. Tehtävään valituksi tuleva insinööritoimisto laatii jokisuulle investointisuunnitelman ja tarvittavat lupahakemukset syksyyn mennessä.

Lisäksi Metsäkeskus on käynnistämässä luonnonhoitohankkeen, jossa selvitetään Osmankajärveen laskevien metsäojien kunnostamista. Tällä estettäisiin haitallisten valumien päätymistä järveen.

Lisätietoja: Väyrylä-Kongaksen osakaskunnan nimeämän työryhmän puheenjohtaja Juhani Hautala puh. 044 0158835

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *